Tin Tổng công ty
 
Thông báo tuyển dụng tháng 02-2018
Tuyển dụng nhân sự làm việc tại trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng và các nhà máy tại Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Thông báo chiêu sinh
Để tạo nguồn cán bộ kỹ thuật cũng như nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng của các nhân viên kỹ thuật của các đơn vị thành viên tại các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và Quảng Ngãi, Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ kết hợp với trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội thông báo chiêu sinh Lớp cao đẳng công nghệ May 2017
Thông báo tuyển dụng tháng 05-2017
Tuyển dụng nhân sự làm việc tại các nhà máy tại trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng và chi nhánh TCT tại TP. Hồ Chí Minh
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Hoa Tho Corp.
Ngày 27/2/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 243/CV-HT ngày 24/2/2017 của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (Tổng Công ty) và các tài liệu kèm theo. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Tổng Công ty chào bán thành công là 5.962.500 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).
Thông báo tuyển dụng tháng 08-2016
Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ cần tuyển: 01 nhân viên thiết kế thời trang; 03 nhân viên nhân sự, tổ chức lao động nhà máy; 02 nhân viên kinh doanh, Marketing; 30 công nhân may mẫu.
1234567