Lời cam kết

Cam kết với khách hàng

  • Chất lượng sản phẩm hoàn hảo.
  • Thời gian giao hàng đúng hạn.
  • Giá cả hợp lý.
  • Thực hiện đầy đủ các quy tắc hành xử về trách nhiệm xã hội, môi trường và an ninh.
  • Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của chúng tôi.

Cam kết với CBCNV

  • Thu nhập của người lao động ngày càng cao là thước đo giá trị phát triển của Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ.
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
  • Văn hóa hướng đến Chân - Thiện - Mỹ và kết qủa hoạt động của sản xuất kinh doanh, tôn vinh cá nhân làm việc có hiệu quả ngày càng cao. Tập thể học tập, cơ hội phát triển khả năng làm việc và sự nghiệp.