Tầm nhìn - sứ mệnh - Mục tiêu

Khẩu hiệu

Hòa cùng thời đại - Thọ với nhân văn.

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Xây dựng Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ phát triển trường tồn, có tính nhân văn cao, có chất lượng vượt trội, có sáng tạo không ngừng nhằm thỏa nhu cầu khách hàng để hàng hóa Hòa Thọ đi khắp thế giới và Hòa Thọ là doanh nghiệp nòng cốt của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tại khu vực Miền Trung.

Triết lý kinh doanh

- Người lao động là tài sản quý giá nhất của Tổng Công Ty.

- Tạo ra giá trị thực sự cho khách hàng

- Đóng góp vào sự phát triển của đất nước, môi trường sống và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông.

Định hướng phát triển doanh nghiệp

- Văn hóa, nhân văn và thượng tôn pháp luật

- Môi trường xanh, sạch đẹp

- Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

- Tham gia tích cực chuỗi giá trị ngành và toàn cầu