Tầm nhìn - sứ mệnh - Mục tiêu

Tầm nhìn

Tổng công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ trở thành doanh nghiệp đa sở hữu, đa ngành nghề, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành dệt may Việt Nam.

Sứ mệnh

Phát triển bền vững cùng các doanh nghiệp trong Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, bạn hàng trong và ngoài nước.

Sáng tạo và đa dạng hóa sản phẩm mang tính thời trang cao cấp phục vụ mọi tầng lớp người tiêu dùng.

Trung tâm của ngành dệt may khu vực.

Liên minh, liên kết đối tác chiến lược với các nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ.

Vừa kinh doanh, vừa hướng dẫn tiêu dùng trong nước phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Mục tiêu

Là sự lựa chọn tối ưu của khách hàng trên cơ sở tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng và cải thiện tốt nhất đời sống người lao động.

Giá trị cốt lõi

Trí tuệ - Tốc độ - Hiệu Quả.