Hệ thống phân phối

1. Cửa hàng Merriman

- Địa chỉ: 199 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

- Điện thoại: 

2. Cửa hàng Hòa Thọ, Merriman

- Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3872345

3. Cửa hàng Hòa Thọ, Merriman

- Địa chỉ: 31 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.2220844

4. Cửa hàng Merriman

- Địa chỉ: 243 Lê Duẩn, Thanh Khê, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3751151

5. Cửa hàng Merriman

- Địa chỉ: Vĩnh Trung Dragon, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236.3666357