Đánh giá nhà xưởng

STT

NHÀ MÁY/

CÔNG TY

CHỨNG NHẬN

KHÁCH HÀNG

1

May Hòa Thọ 1

Walmart

Fishman & Tobin

Perry Ellis

Perry Ellis

WCA

Aurora Investment

Macy's

Motives

JCPenney

Kizan, Supreme

Sears

Motives, Aurora Investment

Kohl's

Kizan, Li&Fung, Aurora Investment, Motives

Express

Motives

PVH

Motives

Sean John

Motives

GAP (Banana Republic)

Motives

WRAP

 

GSV

 

2

May Veston

PVH

Motives

SEAN JOHN

Motives

MACY'S

Motives

KOHL'S

Motives

GAP (Banana Republic)

Motives

EXPRESS

Motives

Walmart

Fishman & Tobin

Perry Ellis

Perry Ellis

WCA

Aurora Investment

JCPenney

Kizan, Supreme

Sears

Motives/ Aurora Investment

WRAP

 

GSV

 

3

May Điện Bàn

PVH

Motives

AEON

Kurraray

4

May Đông Hà

Cabella's

Well & David

Hugo Boss

Sportfield

Fjallraven

Sportfield

Hanes

 

Williamson Dickies

Resource VN

WRAP

 

5

May Duy Xuyên

Perry Ellis

Perry Ellis

JCPenney

Kizan, Supreme

Kohl's

Li & Fung, Kizan

WRAP

 

GSV

 

 

 

 

 

6

May Hội An

Cabella's

Well & David

Hugo Boss

Sportfield

Fjallraven

Mahanttan

Gant

Sportfield

WRAP

 

7

May Phú Ninh

WCA

Aurora Investment

WRAP

 

GSV

 

8

May Hiệp Đức

WRAP