Đánh giá nhà xưởng

TT

Đơn vị sản xuất

Thông tin

1

Nhà Máy May Hòa Thọ 1 – Xưởng 1

Chứng nhận: Walmart, Perry Ellis, WCA (Haggar), Sears, Kohl's, WRAP, GSV, Express

2

Nhà Máy May Hòa Thọ 1 – Xưởng 2

Chứng nhận: Walmart, Perry Ellis, WCA (Haggar), Sears, Kohl's, WRAP, GSV, Express

3

Nhà Máy May Veston Hòa Thọ

Chứng nhận: GAP (Banana Republic), Express, Sean John, PVH, Macy's, Kohl’s, Wrap, GSV

4

Công Ty May Hòa Thọ - Điện Bàn

Chứng nhận: AEON, Asics

5

Công Ty May Hòa Thọ - Đông Hà

Chứng nhận: WRAP, BSCI, WCA, COSTCO, Dickies, Hanes

6

Nhà Máy May Hòa Thọ - Quảng Ngãi

Chứng nhận: Walmart, Target, Levi’s, Accordia

7

Công Ty Cổ Phần May Hòa Thọ - Hội An

Chứng nhận: WRAP

8

Công Ty Cổ Phần May Hòa Thọ - Phú Ninh

Chứng nhận: WRAP, WCA, GSV, Costco

9

Công Ty Cổ Phần May Hòa Thọ - Duy Xuyên

Chứng nhận: JCP, Perry Ellis, Kohl's, WRAP, GSV

10

Công Ty Cổ Phần May Hòa Thọ - Quảng Nam

Chứng nhận: WRAP

11

Nhà Máy Sợi Hòa Thọ 1

Chứng nhận: OEKO-TEX STANDARD 100,  ISO 9001-2008

12

Nhà Máy Sợi Hòa Thọ 2

Chứng nhận: OEKO-TEX STANDARD 100, ISO 9001-2008

13

Công Ty Cổ phần Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình

Chứng nhận: OEKO-TEX STANDARD 100, ISO 9001-2008