Liên hệ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Địa chỉ : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại : (+84).511.3846290; Fax: (+84).511.3846216
Email:office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn

PHỤ TRÁCH NGÀNH MAY

Ms. Hoang Thuy Oanh - Phó Tổng Giám đốc

Email: oanhht@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.905.010.900, +84.2363.676485

Fax: +84.2363.846216

PHỤ TRÁCH NGÀNH SỢI

Mr. Nguyen Ngoc Binh - Phó Tổng Giám đốc

Email: binhnn@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.913.484.978, +84.2363.846925

Fax: +84.2363.846217

 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Họ tên(*):
Email(*):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nội dung(*):
Bản đồ địa điểm