TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 511 3846290; Fax: (+84) 511 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn

PHỤ TRÁCH NGÀNH MAY

Ms. Hoang Thuy Oanh - Phó Tổng Giám đốc

Email: oanhht@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.905.010.900, +84.2363.676485

Fax: +84.2363.846216

PHỤ TRÁCH NGÀNH SỢI

Mr. Nguyen Ngoc Binh - Phó Tổng Giám đốc

Email: binhnn@hoatho.com.vn

Điện thoại: +84.913.484.978, +84.2363.846925

Fax: +84.2363.846217


Cổ đông liên hệ
 
Thường trực cổ đông
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3673770
Số fax(+84) 236 3846216
Emaillandtc@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Đặng Thị Cẩm Lan
Chức vụThư ký Hội đồng quản trị