TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Địa chỉ        : Số 36, đường Ông Ích Đường, Phường Hòa Thọ Đông,
                     Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại   : (+84) 236 3846290; Fax: (+84) 236 3846216
Email          : office@hoatho.com.vn - Website: www.hoatho.com.vn


Các phòng ban trực thuộc
 
Phòng Kinh Doanh May 1
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3673642 - (+84).983 776 882
Số fax(+84) 236 3846216
Emailphuongdtt@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Đặng Thị Thu Phượng
Chức vụTrưởng phòng

Phòng Kinh Doanh May 2
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3672823 - (+84) 905 220 678
Số fax(+84) 236 3846216
Emailchauth@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Trần Hòa Châu
Chức vụGDDH kiêm Trưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh May 3
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3846290 - (+84) 945 761 275
Số fax(+84) 236 3846216
Emailthuonght@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Hoàng Thị Thương
Chức vụTrưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh Sợi
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3846925
Số fax(+84) 236 3846217
Emailthanhnth@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Nguyễn Thị Hoài Thanh
Chức vụTrưởng Phòng

Phòng Xuất Nhập Khẩu May
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3674488
Số fax(+84) 236 3846 216
Emailkhoahna@hoatho.com.vn
Đại diệnÔng Huỳnh Ngọc Anh Khoa
Chức vụTrưởng Phòng

Phòng Quản Lý Chất Lượng
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3672502
Số fax(+84) 236 3846216
Emailhungtc@hoatho.com.vn
Đại diệnÔng Trần Công Hùng
Chức vụPhụ Trách Phòng

Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ May
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3672601
Số fax(+84) 236 3846216
Emailhuongmtt@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Mai Thị Thu Hương
Chức vụTrưởng phòng

Phòng Tài Chính Kế Toán
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3846581
Số fax(+84) 236 3846216
Emailcuongnv@hoatho.com.vn
Đại diệnÔng Nguyễn Văn Cường
Chức vụKế Toán Trưởng

Văn Phòng TCT
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3673770
Số fax(+84) 236 3846216
Emailtrangntt@hoatho.com.vn
Đại diệnBà Nguyễn Thị Thu Trang
Chức vụChánh Văn Phòng

Phòng Kỹ Thuật Đầu Tư
Địa chỉ36 - Ông Ích Đường - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại(+84) 236 3670423
Số fax(+84) 236 3846216
Emailbinhqp@hoatho.com.vn
Đại diệnÔng Quãng Phú Bình
Chức vụTrưởng phòng